نرخ بازگشت سرمایه

نرخ بازگشت سرمایه

هر شخص یا مجموعه‌ای که برای کاری سرمایه‌گذاری می‌کند، به دنبال بازگشت سرمایه و سودآوری است. حال این سودآوری می‌تواند منافع مالی یا معنوی را در پی داشته باشد. به انگلیسیReturn on Investment یا به اختصار ROI  خوانده می‌شود. معیاری مالی است که بازده سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد. نرخ بازگشت سرمایه درصدی از سود سرمایه‌گذاری به نسبت ارزش اولیه سرمایه‌گذاری آن است. این نرخ، پتانسیل بازده سرمایه را از یک سرمایه‌گذاری تا مقایسه برای چندین سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند. در تجزیه و تحلیل‌ها، نرخ بازگشت سرمایه همراه با دیگر شاخص‌های اندازه‌گیری جریان نقد مانند نرخ بازگشت داخلی  (IRR) و ارزش فعلی خالص (Net Current Value)  برای ارزیابی و رتبه‌ بندی گزینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود. به طور ساده می‌توان نرخ بازگشت سرمایه را اینگونه تعریف کرد که براساس عملکرد سرمایه‌گذاری انجام شده، چه درصدی سود بر سرمایه‌گذاری در طی زمان به دست آمده است.

نحوه محاسبه نرخ بازگشت سرمایه

با داشتن موارد زیر:

  •  NRI یا سود خالص دریافتی (Net Return on Investment)
  •  CI یا مبلغ سرمایه‌گذاری  (Cost of Investment)

نرخ بازگشت سرمایه به صورت زیر محاسبه خواهد شد:

      ROI:  

محدودیت های نرخ بازگشت سرمایه

  1. یکی از محدودیت های اساسی این روش این است که ارزش پول در زمان را در نظر نمی‌گیرد و درآمد آینده را با ارزش پول الان می‌سنجد.
  2. یکی دیگر از مشکلات بازگشت سرمایه این است که در مورد نرخ سود اطلاعی به شما نمی‌دهد، این مسئله وقتی مشکل‌ساز می‌شود که شرکت می‌خواهد به میزان دلخواهی از سود در آینده برسد.
  3.  بازدهی یک سرمایه‌گذاری ارتباطی مستقیم با ریسک آن دارد. هر چه که احتمال بازدهی یک سهم بیشتر باشد، پتانسیل ریسک آن نیز بیشتر خواهد بود.

مزایای نرخ بازگشت سرمایه

سنجش کیفیت و میزان خروجی و سود حاصله در ازای هزینه و سرمایه‌گذاری انجام شده

ارزیابی عملکرد تیم بازاریابی در بهینه‌سازی هزینه‌ها و صرفه‌جویی در ازای گرفتن بهترین نتایج

ساده بودن محاسبه نرخ بازگشت

امکان مقایسه بازدهی سرمایه گذاری های مختلف

 

ابزار محاسبه نرخ بازگشت سرمایه

نرخ بازگشت سرمایه با استفاده از ابزارهای مختلفی مثل اکسل و کامفار قابل محاسبه می باشد.